Auditoríes energètiques

Les auditories energètiques són una foto fixa dels consums energètics d'una empresa.

Permeten detectar les ineficiències en l'ús de l'energia i avaluar oportunitats d'estalvi i millora de consums.

Están sol·licitades a les grans empreses pel RD 56/2016, encara que nosaltres recomanem la seva realització a qualsevol tipus i mida d'empresa.

Es basen en la norma ISO 216501 i analitzen i contrasten subministraments, processos i tecnologies utilitzades, mesurant i registrant dades in situ per valorar mesures d'estalvi concretes.

Després de la seva realització, s'acorda amb el client pla de millores i comptabilitat energètica per a comprovar l'eficiència de les accions implementades.

Barcelona | 08021 | Calvet 41 

© tentia 2019. Todos los derechos reservados.

tentia servicios+soluciones

  • Twitter Icono blanco
  • Blanco Icono LinkedIn
  • Blanco Icono de Instagram
  • Blanco Icono Pinterest