AVÍS LEGAL / POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

1. AVÍS LEGAL
En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), a continuació s'exposen les dades identificatives del titular del lloc web.
Titular: tentia services & solutions, S.L. C.I.F B66491838 i domicili en Carrer Calvet 41, 4-3, 08021 Barcelona E-mail: info@tentia.eu


2. DADES REGISTRALS
Inscrita en el Registre Mercantil de BARCELONA Tom 44720, Foli 70, Full 464.438, Inscripció 1ª
tentia services & solutions, S.L. és propietària del nom de domini i pàgina a Internet a la qual s'accedeix a través de l'adreça https://www.tentia.eu o https://www.tentia.cat


3. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D'ÚS
Les presents condicions (d'ara endavant denominades "Avís legal") tenen per objecte regular l'ús d'aquesta web que tentia services & solutions, S.L. (En endavant,
TENTIA) posa a disposició del públic en la present URL.
La utilització del lloc web per un tercer li atribueix la condició d'Usuari i suposa l'acceptació plena per aquest Usuari de totes i cadascuna de les condicions que s'incorporen al present Avís legal.


4. CONDICIONS D'ÚS DEL WEB
Mitjançant aquesta pàgina web es facilita l'accés al portal web de tentia. El fet de connectar-se a aquesta pàgina web implica l'acceptació del present Avís Legal. Reservat el dret a modificar en qualsevol moment aquest avís sense previ avís.
L'Usuari es compromet a utilitzar la web de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, i altres avisos, reglaments d'ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic.
L'Usuari s'obliga a usar els Continguts de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de (a) utilitzar els Continguts de forma, amb fins o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats oa l'ordre públic; (B) reproduir o copiar, distribuir, permetre l'accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els Continguts, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès; (C) suprimir, eludir o manipular el "copyright" i altres dades identificatives.
Així mateix, es compromet a fer un ús adequat dels serveis i / o continguts del portal ia no emprar per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte i / o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualsevol altra norma de l'ordenament jurídic aplicable . En aquells serveis que per la seva naturalesa permetin a l'usuari introduir qualsevol tipus d'informació, element o contingut al portal, l'usuari es compromet a que aquests siguin conformes a la llei, la moral, l'ordre públic i les presents Condicions Generals d'Ús i , si escau, a les específiques o particulars que li siguin d'aplicació.
A títol enunciatiu, i en cap cas limitatiu excloent, l'usuari es compromet a:

 • No introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans.

 • No introduir o difondre a la xarxa programes de dades (virus i programari nociu) susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics del proveïdor d'accés, els seus proveïdors o tercers usuaris de la xarxa Internet.

 • No transmetre a tercers no autoritzats els noms d'usuari i les contrasenyes, i si les seves contrasenyes arriben a coneixement d'un usuari no autoritzat, es compromet a informar immediatament.

 • No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts constitucionalment i en els tractats internacionals

 • No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que suposi una violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial, patents, marques o copyright que corresponguin tentia services & solutions, S.L. o a tercers.

 • No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial.

 • No transmetre publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari, "correu brossa", "cartes en cadena", "estructures piramidals", o qualsevol altra forma de sol · licitació, excepte en aquelles àrees (tals com espais comercials) que hagin estat exclusivament concebudes per a això.

 • No suplantar a altres usuaris utilitzant les seves contrasenyes o claus d'accés als diferents serveis i / o continguts del portal.

Queda prohibit realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta l'enviament de correus massius ( "spam").
Igualment, queda prohibit realitzar accions que puguin produir al lloc web oa través del mateix per qualsevol mitjà, qualsevol tipus de dany als sistemes de TENTIA o a tercers.


5. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS
TENTIA podrà modificar, sense previ avís, la informació continguda al seu lloc web, així com la seva configuració i presentació. TENTIA no garanteix la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés a la pàgina web, en el seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat, encara que desenvoluparà els seus millors esforços per a, si escau, evitar-los, resoldre'ls o actualitzar-los.
TENTIA no es fa responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes, inclosos danys a sistemes informàtics i introducció de virus existents a la xarxa, derivats de la navegació per Internet necessària per a l'ús d'aquest lloc web.
TENTIA es compromet a través d'aquest mitjà a no realitzar publicitat enganyosa. A aquests efectes, per tant, no seran considerats com publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que puguin trobar al llarg del contingut de les diferents seccions del web https://www.tentia.eu, produïts com a conseqüència d'un manteniment i / o actualització incompleta o defectuosa de la informació
TENTIA no es fa responsable de l'incompliment de qualsevol norma aplicable en què pugui incórrer l'usuari en el seu accés al present lloc web i / o en l'ús de les informacions contingudes en el mateix.
TENTIA no serà responsable dels danys i perjudicis produïts o que puguin produir-se, qualsevol que sigui la seva naturalesa, que es derivin de l'ús de la informació, de les matèries contingudes en aquest lloc web i dels programes que incorpora. Els enllaços (Links) i hipertext que possibilitin, a través del lloc web de l'empresa, accedir a l'usuari a prestacions i serveis oferts per tercers, no pertanyen ni es troben sota el control de nom de l'empresa; aquesta entitat no es fa responsable ni de la informació continguda en els mateixos ni de qualsevol efecte que poguessin derivar d'aquesta informació.
En definitiva, l'Usuari és l'únic responsable de l'ús que realitzi dels serveis, continguts, enllaços (links) i hipertext inclosos en el lloc web de TENTIA
Declinem qualsevol tipus de responsabilitat pels hiperenllaços d'aquest web.
Declinem responsabilitat (si escau) per l'ús de les xarxes socials a què es hipervíncula aquest portal.
No ens responsabilitzem del mal que es pogués derivar per un incorrecte ús d'aquesta web o a algun dels portals que apareguin com hipervincles al nostre web.

6. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Tots els continguts, elements i informació als quals l'usuari pugui accedir a través del portal estan subjectes a drets de propietat industrial i intel·lectual, patents marques, copyright de la pròpia TENTIA o de tercers titulars dels mateixos. L'accés a aquests continguts o elements a través dels serveis del portal o qualsevol tercer no atorga al client el dret d'alteració, modificació, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública o qualsevol altre dret que correspongui al titular del dret afectat. L'usuari es compromet a utilitzar els continguts i / o elements als quals accedeixi a través dels serveis del portal per al seu propi ús i necessitats, ia no realitzar en cap cas una explotació comercial, directa o indirecta dels mateixos
En relació amb qualsevol contingut o element que l'usuari decideixi enviar al lloc web de TENTIA l'usuari concedeix a TENTIA el dret i la llicència permanents, irrevocables i de caràcter no exclusiu per utilitzar, reproduir, modificar, adaptar, publicar, traduir, crear treballs derivats dels mateixos, distribuir, executar i mostrar aquest contingut o element (total o parcialment) a nivell mundial i / o per incorporar-lo en altres treballs de qualsevol manera, mitjans de comunicació o tecnologia.
El contingut facilitat pels usuaris serà susceptible d'ús per part de tercers segons el model de Creative Commons sota condicions de reconeixement autoria, ús no comercial i no obra derivada: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/ 3.0 /
Reconeixement: Heu de reconèixer l'obra de la manera especificada per l'autor (però no d'una manera que suggereixi l'ús de l'obra)
No comercial: No podeu utilitzar aquesta obra per a finalitats comercials.
No obres derivades: No es pot alterar, transformar o crear sobre aquesta obra.
En el cas que qualsevol Usuari o un tercer consideri que algun dels continguts dels portals de propietat de TENTIA vulnera els seus drets de propietat intel·lectual o industrial, haurà de remetre una comunicació a info@tentia.eu amb la següent informació:

 • Nom i cognoms, adreça postal i adreça de correu electrònic de l'afectat o, si escau, de la persona autoritzada per actuar en el seu nom, indicant el títol en virtut del qual ostenta la representació (en endavant, el reclamant).

 • Declaració per part del reclamant en la qual afirmi ser el titular dels drets suposadament infringits, incloent la seva signatura, física o digital.

 • Descripció precisa dels continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual suposadament infringits, així com la seva ubicació exacta dins del portal.

 • Declaració expressa per part del reclamant que la utilització dels continguts s'ha realitzat sense el consentiment del titular dels drets suposadament infringits.

 

7. MODIFICACIONS
TENTIA es reserva el dret a efectuar les modificacions que consideri oportunes, podent modificar, suprimir i incloure, unilateralment i sense previ avís, nous continguts i / o serveis, així com la forma en què aquests apareguin presentats i localitzats. De la mateixa manera, el client accepta que tentia services & solutions, S.L. es reserva el dret de modificar i actualitzar periòdicament les presents condicions d'ús, així com les específiques de cada servei, així com el seu caràcter gratuït o remunerat. Llevat que aquest estableixi el contrari, la introducció de qualsevol característica que modifiqui els actuals serveis i / o la introducció de nous serveis quedaran subjectes a les presents condicions d'ús.


8. EXCLUSIÓ DE GARANTIES
TENTIA no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del portal i dels serveis. TENTIA no controla prèviament, aprova ni fa propis els serveis, informació, dades, arxius, productes i qualsevol classe d'informació i contingut en els llocs web als quals l'usuari pot accedir a través del portal. De la mateixa manera, no controla amb caràcter previ i no garanteix l'absència de virus en els serveis prestats per tercers a través del portal. TENTIA no garanteix que els usuaris del portal utilitzin els continguts i / o serveis del mateix de conformitat amb la llei, la moral, l'ordre públic, ni les condicions generals i el present Avís Legal i, si escau, les condicions específiques que resultin de aplicació. TENTIA no garanteix la veracitat i exactitud, exhaustivitat i / o autenticitat de les dades proporcionades pels usuaris.

9. CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES
Qualsevol dada de caràcter personal que l'usuari proporcioni per a la utilització dels serveis i / o continguts del portal estarà subjecte al que estableix la nostra política de protecció de dades.


10. RESPONSABILITAT SOBRE CONTINGUTS
TENTIA no serà responsable de l'exactitud, qualitat, fiabilitat, correcció, moralitat, i legalitat de les ofertes de treball, cursos, promocions, ofertes de béns, dades, programes, informacions o opinions, i qualsevol contingut i / o servei contingudes al portal .
Així mateix, TENTIA no serà responsable pels danys i perjudicis causats per la presència de virus o qualsevol altre element lesiu que pugui produir alteracions en el sistema informàtic de l'usuari, en els seus documents electrònics o fitxers emmagatzemats en els servidors del portal. A títol merament enunciatiu, però no limitatiu, TENTIA no serà responsable dels danys o perjudicis de qualsevol naturalesa causats, directament o indirectament al client com a conseqüència de:

 • L'ús o la impossibilitat d'ús dels serveis i continguts del portal, en els casos de força major, cas fortuït o altres causes no imputables a aquest.

 • El cost incorregut per a l'obtenció de béns o serveis, o informació o missatges obtinguts o operacions concertades a través o des dels serveis del portal.

 • Declaracions de conducta, o qualsevol tipus de contingut, informació element introduïts per tercers a través de serveis prestats pel portal.

 • De les modificacions i / o suspensions dels continguts o serveis del portal. L'usuari assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat els danys o perjudicis que, si s'escau, es puguin derivar de l'accés a aquests continguts, així com de qualsevol dany o perjudici ocasionat al seu sistema informàtic per qualsevol material descarregat o de qualsevol manera obtingut a través de l'ús dels serveis o per qualsevol pèrdua de dades derivada de descarregar aquest material.

TENTIA s'entén que els continguts penjats a les pàgines web dels seus usuaris són creacions originals dels mateixos, tret que aquests expressin que un contingut de la seva pàgina és de titularitat aliena; en aquest cas s'haurà de fer menció expressa al seu autor i, si escau, a la seva pàgina web, entenent TENTIA que l'usuari compta amb l'autorització necessària per al seu ús.


11. RESPONSABILITAT PER CONDUCTES DELS USUARIS
El client reconeix i accepta que l'ús dels continguts i / o serveis oferts pel portal TENTIA serà sota el seu exclusiu risc i / o responsabilitat. TENTIA no garanteix que els usuaris del Portal utilitzin els seus continguts i / o serveis de conformitat amb la llei, la moral, l'ordre públic, ni amb les condicions del Portal. TENTIA no garanteix la veracitat i exactitud, exhaustivitat i / o autenticitat de les dades proporcionades pels usuaris. En conseqüència, TENTIA. no serà responsable de:

 • Els danys i perjudicis causats a tercers derivats de la utilització per part de l'usuari dels serveis i continguts del portal.

 • Els danys i perjudicis causats per la falta de veracitat, exactitud o incorrecció de la identitat dels usuaris i de tota informació que aquests proporcionin o facin accessible a altres usuaris.

TENTIA no serà responsable dels danys i perjudicis derivats d'infraccions de qualsevol usuari que afectin els drets d'un altre usuari, o de tercers, incloent els drets de copyright, marca, patents, informació confidencial i qualsevol altre dret de propietat intel·lectual i industrial. L'usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que TENTIA o els seus proveïdors o entitats amb que tingui un acord de col·laboració puguin patir com a conseqüència de l'incompliment de les presents condicions generals d'ús.
No obstant, si TENTIA o qualsevol d'ells hauria de satisfer qualsevol tipus d'indemnització com a conseqüència de l'incompliment assenyalat en el paràgraf anterior, l'usuari ha de reintegrar a TENTIA la quantitat abonada per aquest motiu en un termini de 60 dies naturals des de la notificació per part TENTIA.


12. DRET D'EXCLUSIÓ
TENTIA es reserva el dret a denegar o retirés l'accés al portal i / o els serveis oferts, sense necessitat de preavís a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les condicions generals d'ús, el present Avís Legal i / o les condicions d'ús específiques que, si escau, siguin aplicables.

13. DURADA I ACABAMENT
La prestació dels serveis i / o continguts del portal té una durada indefinida. Sense perjudici de l'anterior, TENTIA està facultada per donar per acabada, suspendre o interrompre unilateralment, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, la prestació del servei del portal i / o de qualsevol dels serveis, sense perjudici del que s'hagués disposat al respecte en les corresponents condicions particulars.


14. POLÍTICA DE DADES
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), l'informem que les dades personals que ens subministri utilitzant els nostres formularis web, seran tractades de forma confidencial i passaran a formar part de fitxers automatitzats titularitat de TENTIA que han estat degudament inscrits a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).
En concordança amb la normativa actualment vigent en matèria de protecció de dades (LOPD), així com en matèria de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE), l'USUARI accepta que les dades aportades siguin incorporades a fitxers titularitat de TENTIA amb la finalitat de facilitar la prestació dels serveis sol·licitats i el previsible enviament d'informació sobre ofertes, nous serveis o altres motius pels quals TENTIA hagi de posar-se en contacte amb l'usuari.
En tot cas, TENTIA conservarà de forma confidencial i complint l'obligació de secret de totes les dades personals recollides i contingudes en els seus fitxers segons el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
L'usuari garanteix que les dades personals facilitades a TENTIA són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes. En tot cas l'Usuari serà l'únic responsable de les informacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que pogués causar a https://www.tentia.eu o a tercers per la informació que faciliti.
En el procés de sol·licitud com USUARI, haurà de triar una clau. Com USUARI, és responsable de mantenir la confidencialitat de la mateixa. L'usuari es compromet a notificar a TENTIA a la major brevetat, l'ús no autoritzat de la contrasenya o qualsevol altra fallada en la seguretat. TENTIA no serà responsable pels danys o pèrdues que es puguin originar a causa del no compliment d'aquesta obligació per part seva.

Així mateix, queda informat del tractament automatitzat a què seran sotmeses totes les seves dades als quals TENTIA tingui accés com a conseqüència de la seva sol·licitud, utilització, contractació de qualsevol producte o servei o de qualsevol transacció o operació realitzada, per a les finalitats de comercialització de productes o serveis del portal TENTIA així com del manteniment de qualsevol relació, contractual o extracontractual amb el mateix.
L'usuari queda, igualment, informat sobre la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes que estableix la legislació vigent, es podrà dirigir a la següent adreça:
Carrer Calvet 41, 4-3, 08021 Barcelona . TENTIA garanteix que ha adoptat les mesures oportunes de seguretat en les seves instal·lacions, sistemes i fitxers. Així mateix, tentia services & solutions, S.L. garanteix la confidencialitat de les dades personals.
No obstant això, TENTIA revelarà a les autoritats públiques competents les dades personals i qualsevol altra informació que estigui en el seu poder o sigui accessible a través dels seus sistemes i sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables al cas. L'usuari consent expressament que les seves dades puguin ser cedides per a les finalitats de comercialització de productes o serveis del portal de TENTIA, o altres empreses amb les quals TENTIA conclogui acords de col·laboració amb proveïdors de les mateixes. Així mateix, l'usuari accepta que TENTIA, els seus proveïdors o altres amb les que es concloguin acords de col·laboració, li remetin informació sobre elles mateixes i / o qualssevol productes, béns o serveis que comercialitzin. TENTIA sol·licita la seva autorització expressa per realitzar el tractament assenyalat en els paràgrafs anteriors. No obstant, si Vè. No desitja que aquest tractament sigui realitzat, pot comunicar-nos-a la següent adreça:
Carrer Calvet 41, 4-3, 08021 Barcelona, ​​significant, que d'acord amb la legislació vigent, si no rebem notícies seves entendrem atorgat el esmentat consentiment. L'acceptació perquè puguin ser tractats o cedits en la forma establerta en aquest paràgraf té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius. La sol·licitud haurà de contenir nom, cognoms de l'interessat, còpia del DNI i, en els casos que s'admeti, de la persona que el representi, així com document acreditatiu de la representació, petició en què es concreta la sol·licitud, domicili a efectes de notificacions , data i signatura del sol·licitant i documents acreditatius de la petició que formula. Si la sol·licitud no reuneix els requisits especificats es requerirà la seua esmena. Pel que fa al dret d'accés, únicament es denegarà quan la sol·licitud sigui formulada per persona diferent de l'afectat. No s'exigirà cap contraprestació per l'exercici dels drets.​

En acceptar la política de protecció de dades, Un. Manifesta que ha estat informat en els termes de l'Art. 5.1 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i que atorga el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals a les finalitats anteriorment descrites, sense perjudici de l'exercici dels corresponents drets ARCO o la revocació del consentiment prestat.
TENTIA es reserva el dret de modificar la seva política de privacitat d'acord al seu criteri, oa causa d'un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial.
Si TENTIA introduís alguna modificació, el nou text serà publicat en aquest mateix lloc web, on l'usuari podrà tenir coneixement de la política de privacitat actual de https://www.tentia.eu


15. Llei aplicable i jurisdicció
Aquest Avís Legal es regeix per la llei espanyola. TENTIA i l'usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, es sotmeten al dels Jutjats i Tribunals del domicili de la societat per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de la prestació dels serveis objecte d'aquest Avís Legal. En el cas que l'usuari tingui el seu domicili fora d'Espanya, TENTIA i l'usuari se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

Barcelona | 08021 | Calvet 41 

© tentia 2019. Todos los derechos reservados.

tentia servicios+soluciones

 • Twitter Icono blanco
 • Blanco Icono LinkedIn
 • Blanco Icono de Instagram
 • Blanco Icono Pinterest