Certificació energètica

L'eficiència energètica en els edificis és una prioritat dins de les polítiques energètiques de la UE, que ha impulsat un paquet de mesures per aconseguir els objectius sobre energia i canvi climàtic assumits per al 2020, 2030 i 2050.


Des de l'1 de juny de 2013 és obligatori disposar del certificat energètic per als edificis i habitatges ja existents que es lloguin o venguin.


Aquest certificat i una etiqueta mostren els consums d'energia i classifiquen l'habitatge en una escala d'eficiència d'ús d'energia i emissions de CO2 i donen idea dels costos anuals dels consums a pagar.


Disposem de tècnics certificadors qualificats que es responsabilitzen de tot el procés d'obtenció del certificat d'eficiència energètica en edificis de nova construcció i existents.

Estem a certificadosenergéticos.com

certificado-energetico-logo.png

Barcelona | 08021 | Calvet 41 

© tentia 2019. Todos los derechos reservados.

tentia servicios+soluciones

  • Twitter Icono blanco
  • Blanco Icono LinkedIn
  • Blanco Icono de Instagram
  • Blanco Icono Pinterest