Gestió energètica PiMES

La indústria és el 2n consumidor d'energia a Catalunya durant el 2014.

Un gestor energètic extern és un tècnic que pot gestionar el consum d'una o més d'una empresa que s'encarrega de:

  • Les tasques relacionades amb el subministrament i el consum energètic d'aquestes organitzacions i especialment de realitzar accions per fomentar l'ús eficient i l'estalvi d'energia per ajustar el consum.

  • Intentar cobrir-ho amb energies renovables o més netes.

  • Establir un sistema de gestió energètica que millori la competitivitat de l'empresa i de pas la del teixit industrial.

Font: Institut Català d'Energia.

tentia pot ajudar a la reducció dels costos energètics de tres maneres: 

Rebaixant el preu de l'energia: l'ajust del preu de l'energia depèn de la seva contractació amb les comercialitzadores.
Reduint el consum energètic. pla d'acció amb mesures d'estalvi energètic basades en les millors tècniques disponibles (MTD), del fruit de la conscienciació dels usuaris i clients. accions de gestió i regulació energètica invertint en nova tecnologia i també en recursos humans.
Invertir en tecnologies d'eficiència energètica amb contractes d'estalvis energètics garantits per mitjà d'una empresa de serveis energètics.
  • Els nostres Certified Energy Managers (CEM®) són professionals que optimitzen el rendiment energètic d'una instal·lació, edifici o planta industrial.

  • El CEM® és un integrador de sistemes per a infraestructura elèctrica, mecànica, de processos i de construcció, que analitza les solucions òptimes per reduir el consum d'energia amb un enfocament financer.

  • Els CEM® lideren equips i ajuden a desenvolupar i implementar les estratègies de gestió energètica de les organitzacions de les companyies que busquen enfortir la seva posició competitiva.

Barcelona | 08021 | Calvet 41 

© tentia 2019. Todos los derechos reservados.

tentia servicios+soluciones

  • Twitter Icono blanco
  • Blanco Icono LinkedIn
  • Blanco Icono de Instagram
  • Blanco Icono Pinterest