Recàrrega cotxe elèctric

Un vehicle elèctric funciona amb un motor elèctric alimentat per una bateria elèctrica, que es carrega des d'una xarxa elèctrica domèstica o bé des d'una estació de recàrrega pública o privada.


La implantació del vehicle elèctric presenta una sèrie d'avantatges i oportunitats per al desenvolupament d'una mobilitat sostenible, atès que redueix la dependència dels productes derivats del petroli, es millora la qualitat de l'aire a les nostres ciutats, i es redueix també l'emissió de gasos d'efecte hivernacle.

Segons el tipus de recàrrega, es poden diferenciar:

  • Recàrrega vinculada: es tracta de l'opció més senzilla però al mateix temps la més lenta i consisteix en un endoll de 220V amb un corrent d'entre 10A-16A, amb una configuració recollida a la normativa bàsica. per recarregar de forma completa la bateria d'un vehicle que acostuma a ser d'uns 20 kWh de capacitat, cal que el vehicle estigui endollat ​​entre 6-8h.

  • Recàrrega semirápida: permet recarregar el vehicle en unes 3 hores de forma completa i usen una potència de corrent d'entre 7,5 kW, fins als 20 kW. s'associa sobretot per donar cobertura a les estacions de recàrrega al sector terciari (centres d'oci, hospitals o centres comercials).

  • Recàrrega ràpida: permet recarregar al 80% de la bateria en uns 20 minuts. Ofereix la recàrrega en corrent continu a 50 kW, i alterna 43 kW. la seva ubicació adequada és en vies ràpides o prop d'aquestes, ja que el temps que un vehicle estarà estacionat com a màxim es correspon a una parada de descans, al voltant dels 25 minuts.

Tot vehicle elèctric ha de tenir una recàrrega vinculada disponible allà on roman aparcat la major part del temps, de manera que es recarregui durant la nit. aquests punts no requereixen d'una instal·lació complexa i normalment són recàrrega normal, encara que també es pot instal·lar una instal·lació semiràpida.


A part del punt de recàrrega vinculat, també hi ha tota una xarxa d'electrolineres d'accés públic, que permet augmentar l'autonomia dels vehicles i poder així allargar el trajecte.


La Generalitat de Catalunya a través de l'Institut Català d'Energia (ICAEN) impulsa el pla PIRVEC per fomentar el desplegament de la infraestructura de recàrrega per al vehicle elèctric a Catalunya, garantir el subministrament energètic als ciutadans i empreses que apostín per una mobilitat neta i eficient per tot el territori, i ampliar la disponibilitat d'estacions de recàrrega i la seva interoperabilitat.

Barcelona | 08021 | Calvet 41 

© tentia 2019. Todos los derechos reservados.

tentia servicios+soluciones

  • Twitter Icono blanco
  • Blanco Icono LinkedIn
  • Blanco Icono de Instagram
  • Blanco Icono Pinterest