Sistemes de gestió 

energètica

Els sistemes de gestió energètica (SGEn) són una eina que permet a les empreses implantar una política energètica a través de la gestió de les activitats que desenvolupa i que afecten a l'ús de l'energia.

El principal SGEn utilitzat és la ISO 50001: 2011 i pot implementar-se independent o integrada amb altres sistemes de gestió com ISO 9001 o ISO 14001.

És una alternativa a les auditories energètiques sol·licitades a les grans empreses a la directiva 2012/27 EU i la seva transcripció a la normativa espanyola en el RD 56/2016.

Basat en el cicle de millora contínua i en plans d'acció, poden ajudar a estalviar fins a un 30% en costos energètics i reduir les emissions de CO2.

tentia assessora les empreses en el procés de disseny i implantació del sistema de gestió energètica i en la realització d'auditories de 1ª part i 2ª part.e gestión energética y en la realización de auditorías de 1ª parte y 2ª parte.

Barcelona | 08021 | Calvet 41 

© tentia 2019. Todos los derechos reservados.

tentia servicios+soluciones

  • Twitter Icono blanco
  • Blanco Icono LinkedIn
  • Blanco Icono de Instagram
  • Blanco Icono Pinterest