Sistemes

Mesura+Verificació

El monitoratge és la forma més senzilla i econòmica per recollir informació d'una instal·lació.

Aquesta informació permet gestionar, controlar i analitzar els consums instantanis de la instal·lació i poder analitzar el seu futur comportament i rendiment.

Les plataformes de monitorització utilitzades per tentia permeten:

  • Mesurar consums econòmics, elèctrics, de gas, aigua, tèrmics, ambientals ...

  • Enviar avisos davant determinats esdeveniments indesitjats al mòbil o al correu electrònic.

  • Detectar oportunitats d'optimització en les instal·lacions i generació d'informes per a clients finals.

  • Encendre i apagar instantàniament instal·lacions.

  • Generar ràtios energètics, creació de fórmules de rendiment de sistema.

  • Generar Informes d'estalvi i verificació amb protocol internacional IPMVP desenvolupat per l'associació internacional EVO per analitzar potencials estalvis en noves mesures d'estalvi i / o noves inversions.

Barcelona | 08021 | Calvet 41 

© tentia 2019. Todos los derechos reservados.

tentia servicios+soluciones

  • Twitter Icono blanco
  • Blanco Icono LinkedIn
  • Blanco Icono de Instagram
  • Blanco Icono Pinterest